Mlekara AD Loznica osnovana 1980.

Godišnje objavljene informacije

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA

U skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom („Službeni glasnik RS“ br. 89/2011), „MLEKARA AD LOZNICA“ objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2014. godinu.

Red.

broj

Datum objave

Objavljena informacija

Mesto objave informacije

Internet stranica

1.

30.04.2014

Godišnji izveštaj za 2013. godinu

Beogradska Berza

www.belex.rs

2.

27.04.2015

Izveštaj o poslovanju za 2014.godinu

Beogradska Berza

Sajt Mlekara AD Loznica

www.belex.rs

www.mlekaraadloznica.com

3.

27.04.2015

Godišnji izveštaj za 2014. godinu

Beogradska Berza

Sajt Mlekara AD Loznica

www.belex.rs

www.mlekaraadloznica.com

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

9.

       

Godišnji dokument o objavljenim informacijama dostupan je na internet stranici izdavaoca „MLEKARA AD LOZNICA“ (www.mlekaraadloznica.com) i internet stranici Beogradske berze (www.belex.rs).

NAPOMENA: Pojedine informacije na koje upućuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama mogu biti zastarele.

IZDAVALAC

„Mlekara“ad Loznica

Vladan Josić, direktor